• En
 • Hu
 • Ru

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

Az adatkezelés alapja, célja és időtartama

 • Az ExtractumPharma zrt. a jelentkező (továbbiakban: érintett) személyes adatait vagy törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján kezelheti.
 • Az ExtractumPharma zrt. az érintett adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. 
 • Törölni kell minden olyan adatot, amellyel kapcsolatban az adatkezelési cél megszűnt vagy az adat kezeléséhez nincs törvényi vagy az érintett általi felhatalmazás. 

Az érintett jogai és érvényesítésük

 • Az érintettet tájékoztatni kell adatai kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. 
 • Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – ingyenes és korlátozásmentes törlését. 
 • Az érintett jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulhat. 

Tiltakozási jog

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Fentiek értelmében az ExtractumPharma zrt. a pályázatokat, önéletrajzokat és kapcsolódó dokumentumokat kizárólag a jelentkező érintettek hozzájárulása (jelentkezése) alapján kezeli, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt (az állás betöltésre került), nyilvántartásából törli.

Budapest, 2018.05.14.